Venture Cup Norge

Venture cup

Hva er Venture Cup?

Venture Cup er en nasjonal pitchekonkurranse for studenter. 

Gjennom våre arrangementer binder vi akademia sammen med lokalt næringsliv, skaper innovasjonskultur hos studieinstitusjonene, utfordrer studenter til arbeidsrelevant erfaring ved siden av høyere utdanning – og ikke minst er vi et springbrett for Startups som senere skal ta verden med storm. 

Venture Cup arrangeres i hele Norge av studentorganisasjonen Start Norge, med arrangement på regionalt og nasjonalt nivå.

Logo

vår visjon

Være en sentral arena for studenters utvikling samtidig som vi bidrar til et nasjonalt kompetanseløft

Takk til våre samarbeidspartnere

Vårt mål

Målet vårt er å skape en felles infrastruktur som legger til rette for studenters entreprenørskap på tvers av Norges studentinstitusjoner.

Vår familie

Universiteter

Partnere

Start Norge

Studenter