Venture Cup Norge

Venture cup

Hva er venture cup?

Venture Cup Norge er et program med idéutviklende tilbud for studenter med eller uten en forretningsidé, og en forretningsidékonkurranse for StartUps. 

Gjennom våre arrangementer binder vi akademia sammen med lokalt næringsliv, skaper innovasjonskultur hos studieinstitusjonene, utfordrer studenter til arbeidsrelevant erfaring ved siden av høyere utdanning – og ikke minst er vi et springbrett for StartUps som senere skal ta verden med storm. 

Venture Cup arrangeres i hele Norge av studentorganisasjonen Start, med arrangement på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Logo

Vår visjon

Vår visjon er å skape en felles infrastruktur som legger til rette for studenters entreprenørskap på tvers av Norges studentinstitusjoner

Vår strategi

For å oppnå vår visjon har vårt program to tilbud. 

Vår familie

Universiteter

Partnere

Start Norge

Studenter