Venture cup Norge

Venture cup

Hva er venture cup?

Venture Cup Norge er en konkurranse til for å skape et bindeledd mellom universitetene og næringslivet. Dette med hensikt om å fremme entreprenørskap og hjelpe StartUps til å finne en idé og nå den.

Arrangementet Venture Cup arrangeres i hele Norden. I Norge er det studentorginisasjonen Start som har som oppgave å arrangere de lokale, regionale og nasjonale arrangementetene og konkurransene. Dette under Venture cup utvalget som består av fire personer.

Logo

Vår visjon

Venture Cup har som visjon om å skape en felles ryggrad for norske universitet som bygger og fremmer entreprenørskp. Der man gjennom arrangementene Ventur Cup har, er med på å bygge en plattform for StartUps til å gro og utvikle seg på.

Vår strategi

For å oppnå vår visjon arrangerer vi to konkurranser årlig.

Vår familie

Universiteter

Partnere

Start Norge

Studenter