Venture cup Norge

Venture Startup

la idéen din bli virkelig

I Venture StartUp gjør du idéen din til virkelighet. Konkurransen er delt opp i tre deler. Der bedriftene er med om å konkurrere om pengepremier i ulike kategorier og veiledning fra McKinsey & Company.

Hvem er du?

StartUp

Du er med i en StartUp der 50% av bedrfitens eigere går ved et norskt universitet.

Forbi Idea

Du er forbi idé stadiet og klare til å starte med utviklingen av bedriften.

Hva vil du sitte igjen med?

Venture StartUp stempel til innhenting av kapital

Penge premie

Tilbakemeldinger fra profesjonelle i bransjen

Promotering

Større nettverk

De ulike fasene til StartUp

Del 1

Innsending av pitch deck til screening gruppe

I den første delen av konkurransen skal bedriften sende inn dokumentet sitt til en regional screeninggruppe. Her skildrer screeninggruppen ut sine favoritter som blir sendt videre til del 2.

Del 2

Regional finale

I den regionale finalen vil bedriftene som kom videre fra del 1 konkurrere om plasser til den nasjonale StartUp konkurransen. Det er 2 grupper fra hver region som går videre til del 3 av konkurransen.

Del 3

Nasjonal Finale

I den nasjonale finalen er det vinnerne av StartUp som skal trekkes ut. Dette fra de ti bedriftene som deltar, to fra hver region. Her er det seks priser som skal deles ut, der flere priser kan gå til en enkelt bedrift. Prisene er: StartUp of the year, Change maker, Gamechanger, best traction, Wild Card og Publikums favoritt.

Prisene

StartUp of the year

Konkkuransens beste StartUp.

Change maker

Idéen som har mest fokus på å løse et verdensproblem, og imøtekomme FNs bærekraftsmål vinner kategorien.

Gamechanger

De som går inn i markedet og gjør en radikal endring ved lansering.

Best Traction

De som har oppnådd mest av sin plan i løpet av prosjektperioden.

Wild card

StartUp som er svært god, men som ikke nådde helt til å vinne StartUp of the year.

Audience favorite

Publikums favoritt StartUp.