Venture cup Norge

Venture idea

Utforsk din ide og la den bli virkelig

Venture idea gjennomføres hos Start lokallagene gjennom idé-skapende prosess som en introduksjon til å drive med entreprenørskap. Arrangementene etterfølges med en nettbasert konkurranse der de beste ideene rangeres. Målet med konseptet er å få frem gode idéer. Gjennomføre tverrfaglige workshops med nye
sammensetninger av personer som vil fremme innovasjon. Her er ikke tanken at StartUps skal delta, da de hører hjemme i Venture StartUp.

Hvorfor Venture Idea?

Gjennom Venture Idea vil du få rammene til å komme opp med en ide. Videre få rettleiing fra mentorer til å komme på rett spor mot målene rundt ideen din/derers. 

Hva sitter man igjen med?

Etter endt periode er målet, at man sitter igjen med en følelse av hvilke retning man skal gå i og hvordan man skal begynne med ideen sin.

Hvordan gå videre med din idé?

Føler du at din idé er verdt å bruke mer tid på for å få den realiserrt? Da håper vi å se deg igjen i vår Venture StartUp konkurranse!