Venture Cup Norge

Venture Cup idea

Utforsk din ide og la den bli virkelig

Venture Cup Idea gjennomføres hos Start lokallagene gjennom idé-skapende prosess som en introduksjon til å drive med entreprenørskap. Arrangementene etterfølges med en nettbasert konkurranse der de beste ideene rangeres. Målet med konseptet er å få frem gode idéer. Gjennomføre tverrfaglige workshops med nye sammensetninger av personer som vil fremme innovasjon. 

Hvorfor Venture Cup Idea?

Gjennom Venture Cup Idea blir du utfordret til å komme med løsninger på eksisterende problem, og få tilrettelagt rammene til å skape en ny forretningsidé. Videre vil du som deltaker få kontinuerlig oppfølging og rettledning av mentorer for å komme på rett spor. 

Hva sitter man igjen med?

Etter endt periode er målet at du sitter igjen med en følelse av hvilken retning du skal gå, og hvordan du skal utvikle ideen din videre.

Hvordan gå videre med din idé?

Føler du at din idé er verdt å bruke mer tid på for å få den realisert? Da håper vi å se deg igjen i vår Venture Cup StartUp konkurranse!