Venture Cup Norge

Venture Cup idea

Utforsk din idé og la den bli virkelig

Venture Cup Idea arrangeres av samtlige 18 Start-lokallag hos en utdanningsinstitusjon nær deg. Over et helt semester tar Idea deg gjennom en rekke idé-utviklende arrangementer som en kick-start til å drive med entreprenørskap. Idea avsluttes med å rangere en toppliste av utdanningsinstitusjonenes mest lovende ideer. Målet med konseptet er å senke terskelen for å utforske ideen din, som potensielt kan utvikles til en bærekraftig og skalerbar oppstartsbedrift. Arrangementene skaper relasjoner mellom studenter, akademia og lokalt næringsliv.

Hvorfor Venture Cup Idea?

Gjennom Venture Cup Idea blir du utfordret til å komme med løsninger på eksisterende problem, og du får benytte akademia sitt kunnskapsnettverk som legger til rette for deg og din nye forretningsidé. Videre vil du som deltaker få oppfølging av mentorer for å komme på rett spor og bli forberedt til veien videre. 

Hva sitter man igjen med?

Etter endt periode er målet at du sitter igjen med et klart bilde av hvilken retning du skal utvikle forretningsideen din videre, og hva som er din neste milepæl. Kanskje er du klar for å delta på Venture Cup StartUp?

Hvordan gå videre med din idé?

Vi håper å se deg igjen i vår Venture Cup StartUp-konkurranse! Gjennom konkurransen får du kontakt med vårt nettverk av regionale og nasjonale samarbeidspartnere.